Nordisk Film Kino følger de retningslinjer og anbefalinger som gis av Folkehelseinstituttet

Vi vil derfor sørge for at det ikke vil avholdes visninger og arrangementer med over 500 personer. 

Vi har i tillegg iverksatt forebyggende tiltak, som tilgjengelig hånddesinfisering til ansatte og gjester, hyppigere renhold og synlig informasjon med anbefalt hoste- og håndhygiene. I samråd med lokale helsemyndigheter vil vi fortløpende vurdere behovet for å iverksette andre tiltak, og vil informere om dette på våre nettsider og på kinoens Facebook-side. Vi vil samtidig oppfordre alle våre gjester om å følge de anbefalinger som gis på Folkehelseinstituttets nettsider, fhi.no