Medlemsbetingelser KINOPLUSS og KINOPLUSS UNLIMITED

Senest opdateret: 18. juni 2024

 

KINOPLUSS

Medlemsfordeler

Det er gratis å bli medlem av KINOPLUSS.

Som KINOPLUSS-medlem vil du motta masse spennende fordeler og innhold:

Du får rabatt når du kjøper kinobilletter på nfkino.no og i NFkino-app’en, – dette gjelder imidlertid ikke enkelte spesial-visninger (f.eks. Opera- eller sports arrangement). Rabatten kan heller ikke kombineres med andre rabatter eller rabattordninger (f.eks. Kinoklubb Norge eller VIPPS/Mastercard tilbud).

Du vil motta invitasjoner til eksklusive førpremierer og events.

Du vil motta nyhetsbrev med filmnyheter, konkurrenser og inspirasjon til din neste kinoopplevelse.

Vær oppmerksom på at antall ledige plasser/billetter til medlemsaktiviteter i Nordisk Film Kinoer kan være begrenset, så du er ikke garantert plass.

 

Endringer av medlemsvilkår og -betingelser

Ettersom KINOPLUSS er en gratis tjeneste, forbeholder vi oss retten til på ethvert tidspunkt å endre medlemsbetingelsene, inkludert medlemsfordelene.

KINOPLUSS vil imidlertid, med et rimelig varsel via nfkino.no og via e-post informere deg om de aktuelle endringer og du vil alltid kunne si opp ditt medlemskap innen endringene trer i kraft. Du kan til enhver tid se de gjeldende medlemsbetingelser på denne side.

 

Ditt medlemskap

Du må være minst 15 år gammel for å bli medlem.

Det er ditt ansvar å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte, dette inkluderer din e-postadresse, slik at vi kan sende deg nødvendig informasjon.

Alle meddelelser skjer via e-post, nfkino.no, SMS eller app-notifikasjoner.

Ditt medlemskap er personlig og kan dermed ikke overdras eller deles med andre. Det samme gjelder for dine medlemsfordeler.

Medlemskapet ditt løper til det sies opp.

Ditt medlemskap utstedes og administreres av Nordisk Film Kino AS, Nedre Gate 7, 0551 Oslo, Org. Nr. 979 488 203 MVA.  Henvendelser til Nordisk Film Kino AS vedrørende ditt medlemskap skal skje via kundeservice.

 

Samtykke til direkte markedsføring

Din samtykkeerklæring til markedsføring, som aksepteres når du melder deg inn i KINOPLUSS, lyder som følger:

’Ja takk, jeg aksepterer, at jeg som betingelse for mitt medlemskap i nfkino.no vil motta NFkino nyhetsbrev og tilbud på e-post (”Henvendelser”).
Jeg gir herved mitt samtykke til at NFkino kan sende meg nyhetsbrev og tilbud om NFkino og NFkino sine samarbeidspartnere via e-mail, SMS, push notifikasjoner og Facebook- og Messenger-beskjeder.
Se hvem NFkino sine samarbeidspartnere er her.  

NFkinos henvendelser vil kunne inneholde nyhetsbrev, tilbud og invitasjoner og annen markedsføring vedrørende kino opplevelser, herunder blant annet markedsføring vedrørende førpremierer, events og kioskvarer. I tillegg vil NFkinos henvendelsene også omhandle tilbud fra våre samarbeidspartnere. Våre partnere inkluderer Media Direct Norge, Filmweb, filmdistributører som The Walt Disney Company, United International Pictures, 20th Century Fox m.fl., vårt søsterselskap TV2, og Egmont konsernet (Hjemmet Mortensen, Mediehuset Nettavisen, Cappelen Damm).

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke vedrørende mottakelse av markedsføring tilbake. Når du mottar henvendelser fra oss, finner du avmeldingslinken i bunnen av nyhetsbrevet. Du kan på samme måte trekke ditt samtykke tilbake via din profilside på nfkino.no.

Dine personopplysninger lagres av Nordisk Film Kino AS, Nedre Gate 7, 0551 Oslo, Org. Nr. 979 488 203 MVA. Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår Personvernerklæring, det inkludere blant annet hvordan vi profilerer oss og hvordan vi målretter våre henvendelser til deg.

 

Overtredelse av vilkår, ansvar og heftelse

Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert om gjeldende vilkår for ditt medlemskap. Hvis du overtrer medlemsvilkårene, forbeholder Nordisk Film Kino seg retten til å oppheve ditt medlemskap uten ytterligere varsel, og du vil i dette tilfellet heller ikke kunne anvende eventuelle opptjente fordeler.

Dersom du for eksempel overdrar eller deler dine fordeler med en annen person, vil dette anses som misbruk av ditt medlemskap og det kan medføre opphevelse uten ytterligere varsel.

Du er ansvarlig for bruken av ditt medlemskap, og Nordisk Film Kino kan ikke stilles til ansvar for uautorisert bruk eller kjøp på din medlemskonto.

 

Behandling av dine personopplysninger

Det er en forutsetning for ditt medlemskap, at vi kan behandle dine personopplysninger. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, vil ditt medlemskap, inkludert dine fordeler opphøre.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring her.

 

Utmeldelse

Hvis du ønsker å si opp ditt KINOPLUSS medlemskap, kan du gjøre dette på din profilside, eller ved å kontakte kundeservice. Du vil deretter motta en e-post som bekrefter din oppsigelse av medlemskapet.

Din utmeldelse skjer med umiddelbar virkning.

 

KINOPLUSS UNLIMITED

 

Medlemsfordeler

Som KINOPLUSS UNLIMITED medlem vil du motta mange spennende fordeler, inkludert:

Ubegrenset adgang til alle kinofilmer ved følgende Nordisk Film Kinoer: Lagunen, Vika, Ringen, Klingenberg, Gimle, Symra, Asker og Colosseum.

 • Du har ubegrenset adgang til ordinære visninger når du bestiller din billett på nfkino.no eller i NFkino-appen. 
  • Det vil imidlertid være et tillegg for 4DX, dersom du ikke allerede har kjøpt dette i ditt medlemskap (KINOPLUSS UNLIMITED 4DX). Din ubegrensede adgang gjelder heller ikke på spesial-visninger som f. eks. konserter, live sport, opera eller gallapremierer og kan ikke kombineres med andre rabatter eller rabattordninger f.eks. kinoklubben.
 • Rabatt til venner/ledsagere
  • Når du kjøper din billett online, får du 30 kr. rabatt på den andre billetten i kjøpet, og 10 kr. rabatt på alle resterende kjøpte billetter i samme kjøp. Vennerabatten kan ikke kombineres med andre rabattordninger eller øvrige ordninger som gir rett til en redusert pris f.eks. kinoklubben.
 • Invitasjoner til eksklusive førpremierer og events
 • Nyhetsbrev med filmnyheter, konkurranser og -inspirasjon til din neste kinotur

Vær oppmerksom på, at antallet av ledige plasser/billetter til medlemsaktiviteter i Nordisk Film Kino kan være begrenset, så du er ikke garantert en plass.

 

Endringer av medlemsvilkår og -betingelser

Nordisk Film Kino forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer i medlemsperioden som følge av stigninger i Nordisk Film Kinos gjennomsnittlige billettpriser og/eller forbrukerprisindeks (dog maksimalt én gang årlig).

Prisendringer kan også foretas såfremt de kan begrunnes med konkrete økte utgifter for NFkino i forbindelse med økte driftsomkostninger relatert til leverandører, myndighetskrav, myndighetsregulering eller lignende. I tillegg vil ytterligere tjenester, som vil kunne tilføyes til ditt medlemskap, også kunne begrunne prisstigninger.

Nordisk Film Kino forbeholder seg også retten til å foreta endringer i abonnementsbetingelsene dersom dette er nødvendig i forbindelse med for eksempel overholdelse av juridiske eller tekniske krav, og for at abonnementet ikke skal kunne misbrukes.

Dersom Nordisk Film Kino foretar vesentlige endringer av abonnementsbetingelsene som vil påvirke ditt abonnement på en negativ måte, eller foretar prisendringer, vil du varsles direkte og ditt medlemskap vil kunne sies opp forut for at eventuelle endringer trer i kraft. Dersom du velger å fortsette å bruke abonnementet vil dette anses som en aksept av endringene, og det er derfor viktig at du leser enhver meddelelse fra oss grundig.

Hvis NFkino bestemmer seg for å avslutte KINOPLUSS UNLIMITED-abonnementet, vil abonnementet ditt avsluttes med to måneders varsel.

 

Ditt medlemskap

Når du melder deg inn i KINOPLUSS UNLIMITED er avtalen underlagt norsk rett og kjøpslovens regler vil være gjeldende.

Du må være minst 15 år for å bli medlem. Personer som ikke er myndige kan kun bli medlem dersom deres verge inngår avtalen. Vergen vil være juridisk ansvarlig for medlemskapet og vil hefte for alle betalinger som er tilknyttet medlemskapet. Vergen er også ansvarlig for at umyndige medlemmer følger gjeldende vilkår og betingelser.

Det er ditt ansvar å sikre at dine personopplysninger er korrekte og oppdaterte, det inkluderer blant annet e-postadressen, slik at du kan motta nødvendig informasjon fra oss.

Alle meddelelser skjer via e-post, nfkino.no, SMS eller app-notifikasjoner.

Ditt medlemskap er personlig og kan dermed ikke overdras eller deles med andre. Det samme gjelder for dine medlemsfordeler.

Det kreves at du legger inn et passbilde eller lignende av deg selv i din profil. Formålet med bildet er at vi skal kunne identifisere deg, ettersom dine medlemsfordeler er personlige og kun gjelder for deg. Ditt ansikt skal være tydelig, så du enkelt kan identifiseres når du er på kino. Etter at du har lastet opp bildet, kan det kun endres et begrenset antall ganger for å unngå juks.

Gyldighetsperioden for ditt abonnementet starter straks du har betalt og bekreftet din e-post.

Du kan maksimalt ha 10 aktive og fremtidige bestillinger, og det skal være minimum 90 minutters mellomrom mellom forestillingenes starttidspunkt.

 

Betaling

Ditt medlemskap kjøpes med månedsbetaling, og betalingen forfaller første gang i forbindelse med opprettelsen av abonnementet, og etterfølgende forfaller betalingen samme månedsdag eller nærmeste bankdag hver måned (+/- 3 dager).

Eksempel: et abonnement blir kjøpt den 10. januar med startdato samme dag. Betalingen for den kommende månedstid forfaller da 10. januar. Neste betaling forfaller deretter den 10. februar (+/- 3 bankdager).

Abonnementet kan betales med betalingskort og kredittkort.

Dersom du betaler for sent eller det mangler betaling forbeholder vi oss retten til å fremsende en purring via din e-post med tillegg av purregebyr på opptil 100 kr, samt sende saken videre til inkasso, i henhold til gjeldende rente- og inkassolovgivning. Vi forbeholder oss videre retten til å stille dit abonnement i bero inntil din betaling er registrert gjennomført.

 

Angrerett

Du har 14 dages angrerett på ditt KINOPLUSS UNLIMITED medlemskap, som er tegnet på nettet. Fristen løper fra innmeldelsesdatoen og du mister angreretten etter fristens utløp.

Dersom du tar medlemskapet ditt  i bruk ved å gå på kino og deretter angrer innen 14 dager, faktureres du for verdien av de kinoturer du har benyttet deg av (til de normale billettpriser). Hvis verdien overstiger det beløp du har innbetalt i forbindelse med opprettelsen av abonnementet, så tilbakeholder NFkino ditt innbetalte beløp, og du skal betale differansen til NFkino slik at du samlet sett betaler for verdien av de kinoturene som du har benyttet deg av.

For å benytte deg av angreretten skal du meddele oss din beslutning om å fragå avtalen ved å sende oss en utvetydig erklæring. Du kan benytte din angrerett ved å kontakte support på unlimited [at] kinopluss.no.

For å sikre en god og rask behandling av din henvendelse ber vi deg om å opplyse oss om følgende:

 • E-post
 • Ordre dato
 • Mobilnummer

Angreretten er overholdt så lenge du sender din meddelelse om bruk av angreretten før angrerettens utløp. Det vil ikke anses som å benytte angreretten dersom du kun nekter å motta varen, så lenge du ikke samtidig tydelig informerer oss om at du benytter deg av angreretten din.

 

Samtykke til direkte markedsføring

Din samtykkeerklæring til markedsføring, som aksepteres når du melder deg inn i KINOPLUSS Unlimited, lyder som følger:

Ja takk, jeg aksepterer, at jeg som betingelse for mitt medlemskap i NFkino vil motta NFkinos nyhetsbrev og tilbud på e-post  (”Henvendelser”).
Jeg gir herved mitt samtykke til at NFkino kan sende meg nyhetsbrev og tilbud om NFkino og NFkino sine samarbeidspartnere via e-mail, SMS, push notifikasjoner og Facebook- og Messenger-beskjeder.
Se hvem NFkino sine samarbeidspartnere er her. 

NFkinos henvendelser vil typisk inneholde nyhetsbrev, tilbud og invitasjoner og annen markedsføring vedrørende kinoopplevelser, dette inkluderer blant annet førpremierer, events og kioskvarer. I tillegg vil NFkino sine henvendelser også omhandle tilbud fra våre samarbeidspartnere. Våre partnere inkluderer Media Direct Norge, Filmweb, filmdistributører som The Walt Disney Company, United International Pictures, 20th Century Fox m.fl., vårt søsterselskap TV2, og Egmont konsernet (Hjemmet Mortensen, Mediehuset Nettavisen, Cappelen Damm).

Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke vedrørende mottakelse av markedsføring tilbake. Når du mottar henvendelser fra oss, finner du avmeldingslinken i bunnen av nyhetsbrevet. Du kan på samme måte trekke ditt samtykke tilbake via din profilside på nfkino.no.

Dine personopplysninger lagres Nordisk Film Kino AS, Nedre Gate 7, 0551 Oslo, Org. Nr. 979 488 203 MVA. Du kan lese mer om vår behandling av dine personopplysninger i vår Personvernerklæring, dette inkluderer blant annet hvordan vi profilerer oss og målretter våre henvendelser til deg.

 

Overtredelse av vilkår, ansvar og heftelser

Det er ditt eget ansvar å holde deg oppdatert på gjeldende vilkår for ditt medlemskap. Nordisk Film Kino forbeholder seg retten til å oppheve eller innskrenke ditt abonnemenet dersom du misbruker abonnementet. Misbruk av abonnementet vil anses som overtredelse eller omgåelse av medlemsbetingelsene.

Hvis du overtrer medlemsbetingelsene, forbeholder Nordisk Film Kino seg retten til å oppheve ditt medlemskap uten ytterligere varsel, og du vil heller ikke kunne anvende eventuelle opptjente fordeler.

Det vil bli ansett som misbruk av medlemskapet ditt, hvis du overfører eller deler dine fordeler, inkludert dine personlige billetter, med en annen person, eller på annen måte handler i vesentlig strid med medlemsvilkårene. Misbruk av medlemskapet ditt vil resultere i opphør av medlemskapet uten ytterligere varsel, samt at det pålegges en kontrollavgift på 750 kr. Denne kontrollavgiften skal betales senest 14 dager etter at du har mottatt melding om dette. Vi forbeholder oss også retten til å kreve erstatning for økonomisk tap forårsaket av misbruket av medlemskapet ditt. Misbruk av medlemskapet ditt kan også medføre en eventuell politianmeldelse. 

Du er ansvarlig for bruken av ditt medlemskap, og Nordisk Film Kino tar ikke ansvar for uautorisert bruk og kjøp på din medlemskonto.

Dersom du ikke har mulighet til å dra på en forestilling du har bestilt billetter til, plikter du å avbestille billettene senest 2 timer før forestillingens starttidspunkt. Dersom du gjentatte ganger bestiller en forestilling uten å avbestille innen fristen, vil dette anses som misbruk av medlemskapet. Nordisk Film Kino vil etter egen skjønn kunne vurdere om slikt brudd vil medføre opphevelse av ditt medlemskap uten ytterligere varsel.

Du aksepterer at det er mulig for andre KINOPLUSS- og KINOPLUSS UNLIMITED medlemmer å bestille billetter på dine vegne, dersom de i forbindelse med billettbestilling oppgir ditt telefonnummer (og eventuelt e-mail).

På samme måte er det mulig for deg at bestille billetter på vegne av andre KINOPLUSS UNLIMITED medlemmer. Hvis du misbruker dette, anser vi det som brudd på avtalen.

Dersom du har overtrådt medlemsbetingelsene forbeholder Nordisk Film Kino seg retten til å kansellere ditt medlemskap. Ved kansellering vil vi refundere din seneste månedlige abonnementsbetaling for KINOPLUSS UNLIMITED fratrukket et beløp tilsvarende de antall dager ditt abonnement har vært gjeldende for deg før kanselering. Ved misbruk av abonnementsbetingelsene, dette inkluderer blant annet gjennom overdragelse eller deling av dine abonnementsfordeler med en annen person, vil Nordisk Film Kino kansellere abonnementet uten å refundere noe av abonnementsbetalingen. Nordisk Film forbeholder seg også retten til å kreve erstatning fra deg dersom vilkårene for dette foreligger.

 

Behandling av dine personopplysninger

Det er en forutsetning for ditt medlemskap, at vi kan behandle dine personopplysninger. Dersom du ikke lenger ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, vil ditt medlemskap, inkludert dine fordeler opphøre.

Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger i vår personvernerklæring her.

 

Utmeldelse

Tilmelder du deg Nordisk Film KINOPLUSS Unlimited, blir du automatisk medlem av KINOPLUSS.

Utmelder du deg fra KINOPLUSS Unlimited forblir du dermed fortsatt medlem av KINOPLUSS (som er gratis), og du nyter automatisk KINOPLUSS-fordelene, med mindre du aktivt fravelger det ifm. utmeldelsen fra KINOPLUSS Unlimited.

Hvis du ønsker å si opp ditt KINOPLUSS Unlimited medlemskap, kan du gjøre dette på din profilside, eller ved å kontakte support på unlimited [at] kinopluss.no (unlimited[at]kinopluss[dot]no). Du vil deretter motta en e-post som bekrefter din oppsigelse av medlemskapet.

Medlemskapet løper fra innmeldelsesdatoen og løper til det sies opp, men med minimum 4 måneders bindingstid. Oppsigelsen har effekt fra og med utgangen av den relevante faktureringperiode, og tidligst etter 4 måneders bindigstid. I perioden frem til oppsigelsen trer i kraft vil du selvfølgelig fortsatt ha tilgang til ditt abonnement. Betalinger som er utført vil ikke refunderes. 

 

Medlemsbetingelser

Disse medlemsbetingelser trer i kraft umiddelbart og erstatter tidligere utgaver av medlemsbetingelser for KINOPLUSS og KINOPLUSS Unlimited.

Kontaktinformasjon:

 • Nordisk Film Kino AS
 • Nedregate 7
 • 0551 Oslo
 • Org.nr: 979488203 MVA

Henvendelser vedrørende betaling kan også rettes til unlimited [at] kinopluss.no (unlimited[at]kinopluss[dot]no)