Paragraphs

Personvern

1 Introduksjon

1.1 Nordisk Film Kino behandler personopplysninger om deg, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»).

2 Dataansvarlig

2.1 Nordisk Film Kino AS (Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo. Org.nr: 979488203), er den dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

3 Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:
(a) For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).
(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).
(c) For å sende ut tilfredshetsundersøkelser for at vi skal kunne forbedre vårt tilbud til deg.

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

  • Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i.
  • Interesseavveining.

Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.

3.3 Vi oppbevarer dine personopplysninger i inntil 3 år.

4 Dine rettigheter

4.1 Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 6 nedenfor.

4.2 Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en envendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.

4.3 Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

5 Overføring av personopplysninger

5.1 Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.

5.3 Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.

5.4 Vi overfører dine personopplysninger til Filmweb AS, driftsleverandøren Redpill Linpro, betalingsleverandører (Nets Norway AS, Vipps, Strex), leverandør av kundeundersøkelser (Maze Feedback AS) og sms-leverandøren ViaNett. Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.

5.5 Personopplysninger vi har innsamlet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EEA (“EEA”). Dersom dette skjer vil vi sikre at overføring enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller slik at overføringen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser.

6 Kontaktopplysninger

6.1 Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:
Nordisk Film Kino AS
Adresse: Nedre gate 7, 0551 Oslo
Org.nr: 979488203
Epost: post [at] nfkino.no