Paragraphs

Kinoreklame på lerret

Reklame på kino er både ønsket og forventet. Hvilke andre reklamemedia gir en så god oppmerksomhet mot et kjøpesterkt publikum?

Kinobesøket fra år til år er stabilt fordi selve opplevelsen på kino er særegen og unik. Reklame på kino er kostnadseffektivt og treffer målgruppen nøyaktig.

Media Direct Norge står for salg og distribusjon av reklame på våre kinoer. Har dere ikke ferdig reklame, kan vi produsere til en gunstig pris. Snakk med oss om kampanjeplanlegging og kreative løsninger.

Vi har over 80 andre kinoer på landsbasis, så vi kan også tilby riksdekkende reklame. Se oversikt her!

Klikk deg inn på nettsiden til Media Direct Norge for lese mer om kinoreklame. Her finner du også kontaktperson på din kino.
www.kinoreklame.no

MDNMDN