Hei:  
 


Kinopriser og spesialpriser

 

Hvorfor øker billettprisene?
Det er første gang på 4 år at grunnprisen øker fra 100 kroner. Prisene har siden 2010 vært 100 kroner for 2D filmer og 120 kroner for 3D filmer. Det har blitt gjort endringer på enkeltfilmer, saler og tidspunkt etter dette, men det er først nå vi har en generell økning i pris. En generell prisøkning er noe som skjer i alle bransjer og vi har sett på billettprisen og prismodellen vår i lang tid og nå har vi kommet frem til en modell vi føler favner om flest mulig. Målet vårt er å drive best mulig kino for de besøkende og for at vi skal kunne gjøre dette ser vi oss nødt til å gjøre en justering.

Hvorfor har dere ikke lenger honnørrabatt?
Med dagtidsrabatten vil vi nå flere grupper i samfunnet som kan ha behov for rabatterte billetter. Vi mener dette er riktigere enn å fokusere på honnørgruppen alene. Ønsket med den nye modellen er ikke å ta bort et gode fra en gruppe i samfunnet, men heller å gi et slikt gode til flere. Filmens magi har ingen grenser og derfor ønsker vi at alle skal få oppleve dette uansett alder og situasjon ellers i livet. Det er også verdt å nevne at honnørrabatten var på 10 kroner, mens rabatten på dagtid er 20-30 kroner.

Hvilke filmer inngår i dagtilbudet?
For oss er kvaliteten på det vi leverer viktig, uansett tid på døgnet. Derfor viser vi et bredt spekter av filmer også på dagtid. Vi har fast dagåpent på Colosseum, Ringen og Saga. I tillegg har vi et eget tilbud for pensjonister som heter Seniorkino. Dette er et veldig populært tilbud som er tilpasset et voksent publikum, og dette tilbys både på Colosseum, Gimle, Ringen, Saga og Symra. Til nybakte foreldre har vi Babykino som også er et veldig populært alternativ som inngår i dagsprisen.

Hvorfor er det høyere pris på Colosseum 1, Gimle og Vika kino?
Det er lang tradisjon i Oslo for å prise Colosseum 1 og Gimle høyere enn øvrige kinoer, nettopp på grunn av salenes særegenhet og den unike kinoopplevelsen du får her. Dette gjelder også Vika kino, som er den første av sitt slag i Norden.

Hvorfor er det forskjellige priser på hverdager og helg?
Vi har ledig kapasitet på hverdager og dagtid og derfor har vi mulighet til å imøtekomme behovet for rimeligere priser. Vi ønsker å opprettholde kvaliteten samtidig som vi kan tilby rimeligere priser der hvor det er mulighet for dette. Vi ser behovet for flere grupper i samfunnet, uansett alder og situasjon, med rimeligere pris og på bakgrunn av dette er denne prismodellen satt. Det er f.eks. med tanke på barnefamiliene at vi ønsket å holde en rimeligere pris på dagtid i helgene.

Flere har stilt spørsmål om hvorfor denne prisendringen kommer nå. Det er over en lang periode blitt jobbet med billettpris og prismodell. Helt siden modellen vi fulgte fra 2010 ble satt har vi jobbet med å finne en løsning som er bedre. Vi er en bransje som er i stadig endring og derfor er det viktig for oss at vi stadig utvikler oss og blir bedre for publikum. Vi gjentar igjen at en prisjustering skjer normalt i alle bransjer og at dette er nødvendig for at vi skal kunne fortsette å gi publikummet den beste kinoopplevelsen.

Vi ønsker ikke å ekskludere noen! Denne modellen er noe som har blitt jobbet med i over en lengre periode og vi ønsker at alle skal føle seg velkommen hos oss, uansett alder, livssituasjon og økonomisk situasjon.

Hvorfor finner jeg ikke barnebillett på filmer som har aldergrense 12 år og oppover?
Grunnen til at det ikke er barnepris på disse filmene, er at de ikke er kategorisert som barnefilmer. Man får barnepris på de filmer som er kategorisert som barnefilmer, og dette gjelder for filmer opp til aldersgrense 9 år. Barnebilletter gjelder for barn til og med 12 år. Barnepris gjelder også kun for filmer som vises før klokken 18:00.

Babykino:
Spedbarn opp til 1 år går gratis.

Fant du ikke svaret på det du lurte på?
Vennligst fyll ut kontaktskjema under. Din henvendelse vil bli behandlet i tidsrommet mandag til fredag mellom 09.30 og 15.30. Beregnet svartid er 2 til 5 arbeidsdager.