Hei:  
 


Reklame og trailere

Her finner du informasjon om trailere og reklame som vises før filmen.

Hvor lang er reklametiden før filmen starter?
Før alle visninger vil det være 16-17 minutter med reklame og trailere etter annonsert starttid.
Lengden på reklamen er bestemt gjennom avtaler vi har med de som lager kinoreklamen.
Unntaket er ved større premierervisninger og arrangementer, hvor filmen som regel starter til annonsert tid.