Hei:  
 


Billetter til rullestolbrukere og personer med ledsagerbevis

 

BILLETTER TIL RULLESTOLBRUKERE
Vi har egne områder i salene beregnet for rullestolbrukere. Disse kan reserveres ved å ringe administrasjonen på 3810 4200 mellom kl 08 og 15.30 mandag – fredag, eller ved henvendelse på kinoen. Billettene må hentes og betales på kinoen innen 30 min. før forestillingen starter. For å reservere billetter i helgen kan man ringe 905 98 995, men det er begrenset mulighet til å svare i helgen, så vi anbefaler å ringe administrasjonen på dagtid i ukedagene.

Du kan se om det er ledige rullestolplasser ved å søke opp forestillingen her på nettsiden. Velg forestilling, fyll inn en billettkategori og trykk på ”neste” for å få en oversikt over salen. Rullestolplassene er merket med blått. Man kan dessverre ikke kjøpe/reservere disse billettene på nett. Det er sjelden alle rullestolplassene er opptatt, så sjansene er gode for at disse plassene er ledige.

 

BILLETTER TIL PERSONER MED LEDSAGERBEVIS
Alle med ledsagerbevis har rett til en fribillett. Ledsagerbeviset utstedes av kommunen. Den funksjonshemmede betaler fullpris, og ledsageren får en fribillett. 

Billettkjøp på nett med ledsagerbevis
Dersom man ønsker å kjøpe billetter på nett, har man to valg:

  1. Den funksjonshemmede melder seg inn i Kinopluss (dersom den funksjonshemmede er under 15 år, må en foreldre/foresatt melde seg inn). Send en mail med bilde av ledsagerbeviset og mailadressen eller mobilnummeret som ble brukt ved innmelding i Kinopluss til post@kinosor.no. Vi sender en bekreftelse på at ledsagerbeviset er registrert. Deretter kan man velge en gratis ledsagerbillett når man kjøper billetter på nett. Ta med gyldig legitimasjon/ledsagerbevis når dere skal på kino – kontroller gjennomføres jevnlig.
     
  2. Kjøp billetter til ordinær pris på nett og få den ene billetten refundert i kassen på kinoen. Gyldig legitimasjon må fremvises sammen med ledsagerbeviset.