Hei:  
 


Salinformasjon

 

KinoCity har 6 THX godkjente saler. Tre stk. 3D saler. Utvalgte saler har oppkoplet teleslynge.

Sal 1 - 344 plasser (2 rullestolplasser) 3D sal
Sal 2 - 103 plasser (1)
Sal 3 - 97 plasser (1)  3D sal
Sal 4 - 190 plasser (2)  3D sal
Sal 5 - 98 plasser (1)
Sal 6 - 93 plasser (1)


Tils. 925 plasser inkl. 8 rullestolplasser

Alle kinosalene er lokalisert i kinoens 3 etasje. Inngang til kinosalene er i 2 etasje ved siden av kiosken.

Innslipp til forestilling er 10 minutter før oppsatt tid.

 

Kinostolene er levert av Skeie kinostoler og kan lenes bakover med unntak av de bakerste rader hvor det er midtgang i kinosalen. 

Vi har også barneseter for de minste ved inngangen til hver sal.

Sal 1, 2, 5 og 6 har utgang på vestsiden av kinobygget. Sal 4 og 3 har utgang på østsiden ved Lizzi`s Pizza.

Kinosalene er overvåket av teknisk hensyn med kamera rettet mot lerretet.

Kinosalene holder en grunntemperatur på 17 grader. På kveldstid kan temperaturen stige i takt med antall besøkende på forestillingene. På dagtid kan kinosalene oppleves som kjølige.  

Lydopptak og/eller filming med mobil i kinosalen under forestillingen er strengt forbudt samt straffbart etter norsk lovgivning. Kan/vil medføre politianmeldelse på stedet. 

Kjæledyr, gatekjøkkenmat, laserpekere, ballonger og/eller andre forstyrrende elementer for kinoopplevelsen vil bli nektet adgang inn til kinosalene.

Vi anbefaler alle våre kunder om å skru av mobiltelefoner før sallyset slukkes til hensyn for øvrige kinogjester og personell. Misbruk kan medføre bortvisning uten varsel og uten refusjon.

Ved feil eller mangler under forestillingen anbefaler vi kunden om å gi beskjed til kinopersonell hurtigst mulig. Tross alle forestillinger er under løpende overvåkning av teknisk personell. Ved annen upassende/ ukorrekt opptreden (forstyrrende kinogjester) gi vårt kinopersonell beskjed. De holder til i umiddelbar nærhet ved kinosalenes inngang.

For tekniske spørsmål om kinoanlegg, lyd eller bilde kontakt teknisk avdeling: wch@kinocity.no

 

Om våre kinoprojektorer: HER

3D teknologi: HER