Hei:  
 


Programmet for Matine

Matiné er vårt tilbud spesielt tilrettelagt for et voksent publikum hvor man kan oppleve kvalitetsfilmer i behagelige omgivelser og med dempet lyd. Matiné avholdes ukentlig på dagtid og det tilbys de samme gode og aktuelle filmene som ellers i programmet.